FALK konferens 2019 i Alvesta

Den årliga nyordlistan säger något om vår samtid. För två år sedan fanns begreppen alternativa fakta och fejkade nyheter med bland de svenska nyorden. Och i vår postfaktiskta tid klagas det över att en killgissning (ytterligare två nyord från samma år) ses som ett lika dugligt argument som välgrundad och källkritisk forskning.

Det hör till arkivariens profession att ta emot förfrågningar och vanligtvis möter vi en öppen nyfikenhet över vad källorna har att berätta. Men ibland dyker en tvärsäker person upp och förklarar exakt för oss hur det förhåller sig och kräver – ta fram dokumenten! Och arkivarien söker. Bara för finna att situationen var en helt annan. Det tas inte alltid emot så väl. Men källorna har talat.

Nu handlar inte årets FALK-konferens om tillståndet i världens informationsflöden. Vi vill vrida och vända på ett av arkivariens viktigaste redskap – trovärdighet. Källornas äkthet. Informationens autenticitet.

I våra låsta källararkiv har handlingarnas sammanhang och riktighet bevarats, vi kan avgöra om en uppgift är korrekt eller inte. Men hur hanterar vi de digitala källorna? Lätta att manipulera, lätta att kopiera och förlorar lätt sin kontext.

Konferensen tar upp ämnen som informationssäkerhet, kommunal korruption, digitala signaturer, patientsäkerhet hos privata journaler, digital källkritik ur både arkivariens och forskarens perspektiv, fastighetsforskning och nyheter från arkivvärlden.

Alvesta och Småland – Glasbruken och Dackefejdens landskap samt platsen för Sydarkiveras huvudkontor. Konferensen inleds med ankomstmiddag på Huseby bruk, ett järnbruk med anor från 1600-talet och en spännande historia innan det blev statlig egendom och ett populärt utflyktsmål. Onsdagens konferensmiddag hålls i den mest småländska av industrier – ett glasbruk. I Pukebergs glashytta äter vi hyttsill med traditionella glasbruksrätter och naturligtvis ostkaka till efterrätt.

Möjligheter finns att både prova på att blåsa och gravera glas.
Välkomna till Alvesta!
Sydarkivera och styrelsen för FALK