Kontakt

Allmänt

FALK
c/o Nils Mossberg
Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna
Tel: 016-544 20 50
Skicka e-post

Medlemsavgifter

Kontakta Arkiv Sörmland
Marie Nilsson, medlemsadministratör
Skicka e-post


Fakturor och räkningar

FALK
c/o Erik Norgren
Hästskogatan 6
871 51 Härnösand
Skicka e-post

Övrig information

Org.nr: 802400 – 0583
Postgiro.nr: 52761 – 4


Bildmaterial: pixabay.com (om inget annat anges)