Om FALK

Föreningen FALK

FALK är en fackligt obunden förening för dem som arbetar med dokumenthanterings- och arkivfrågor i region och kommun.

FALK:s verksamhet leds av en styrelse med ledamöter från olika regioner och kommuner.

Föreningens huvuduppgifter är att erbjuda aktiviteter som skapar kontakt mellan medlemmarna och att informera om nyheter inom dokumenthanterings- och arkivområdet.

FALK är remissorgan när det gäller förändringar inom arkivsektorn.

FALK har regelbundna kontakter och utbyte med kommunala arkivföreningar i våra nordiska grannländer.