Styrelse

FALK:s verksamhet leds av en styrelse med ledamöter från olika regioner och kommuner. Styrelsen består av 9 ledamöter.


Ordförande
Nils Mossberg

Redaktionsmedlem
Tidskriften Arkiv

Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna
Skicka e-post
Tfn: 016-544 20 50

Vice ordförande
Ria Larsson

Kommunlednings­förvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen
Skicka e-post
Tfn: 0157-43 00 34

Sekreterare
Krister Källén

Avesta kommunarkiv
774 81 Avesta
Skicka e-post
Tfn: 0226-64 50 11
Mob: 0733-64 53 51


Kassör
Erik Norgren

Region Västernorrland
Regionlednings­förvaltningen
Verksamhet Administration
871 85 Härnösand
Skicka e-post
Tfn: 0611-800 66
Mob: 070-191 68 86

Ledamot
Caspar Almalander

Webbansvarig

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för digitalisering
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
Skicka e-post
Tfn:08-452 73 80
Mob: 072-997 20 98

Ledamot
Anneli Brattgård

Ansvarig för
föreningens arkiv

Svenska kyrkan,
Trosa församling
Östra Kyrkvägen 14
619 71 Vagnhärad
Skicka e-post
Tfn: 0156-529 33


Ledamot
Malin Hedström

Regionstyrelse­­förvaltningen
Region Gotland
Arkivcentrum Gotland
Broväg 27
621 81 Visby
Skicka e-post
Tfn: 0498-26 93 42
Vx: 0498-26 90 00

Ledamot
Linnéa Nilsson

Ansvarig för
medlemshanteringen

Regionarkivet 
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
Box 2154
403 13 Göteborg 
Skicka e-post
Tfn: 031-701 50 66
Mob: 072-856 58 57

Ledamot
Magdalena Nordin

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Skicka e-post
Mob: 0728-80 44 52